Погода
сериал  Выйти замуж за Пушкина смотреть онлайн kino.1tv.ru, kino1tv.ru, 1tvkino.ru, кино1тв, 1кинотв
Посмотреть Аразат Тшнами - Harazat Tshnami онлайн на ТВКЕТ.РУ без вирусов и регистрации


О Сериале:
Описание на Арм:
Ագնեսը Յուրիին սպառնում է եղբոր համար նրանից վրեժ լուծել: Տանոն, Սաթենին հիվանդանոցում տեսնելով, երկմտանքի մեջ է ընկնում: Էմին, Սպարտակից հիասթափված, գնում է հոր տուն: Սպարտակը զանգահարում է Էմիին հայտնելու, որ նա իր կյանքում այլևս տեղ չունի: Սաթենը Տանոյին ասում է, որ նրա զգացմունքների հետ խաղացել է սեփական կյանքը փրկելու համար:

Описание на Рус:
Агнес угрожает Юрию отомстить ему за своего брата. Увидев Сатен в больнице, Тано начинает сомневаться. Эми, разочаровавшись в Спартаке, уходит в отцовский дом.Спартак звонит Эми и сообщает что в его жизни больше нет места для нее. Сатен говорит Тано, что она играла на его чувствах ради спосения собственной жизни.
Описание на ENG:
Agnes threatens Yuriy that she’ll take revenge on him for her brother. Visiting Saten in hospital Tano begins to hesitate. Emy gets disappointed in Spartak and goes to her paternal home. Spatrak calls Emy to say that she doesn’t have place in his life any more. Saten tells Tano that she played with his feelings to save her own life.


Смотрим Аразат Тшнами 473 серия на ТВКЕТ.ру


плеер 2

Сериал Аразат Тшнами - Harazat Tshnami - Հարազատ Թշնամի